ANASAYFA  |  ÖNERİ VE ŞİKAYET  |  İLETİŞİM

BİYOGRAFİ HABERLER MAKALELER GİYOTİN HAVUZU İLETİŞİM
TARİHE BAKMAK | HÜSEYİN SUNGUR | Resmi Web Sitesi
  KADROMUZ
 
TARİHE BAKMAK

DERS ALMAMAK

 

 

NİYEYSE…

 

 

TÜRKİYE “” natolaştıktan”” sonra , tüm askeri emir komuta sürecini , NATO gibi görünse de , gerçekte  EMERİKA ya elden teslim etmiştir.

Belleği güçlü olanlar , 60ların başlarındaki 1. KIBRIS krizinde // sanırım meşhur JOHNSON mektubu olayında // , dönemin cumhurbaşı ,rahmetli SUNAY’ın , bir soru üzerine , EMERİKAYLA olan durumumuzu ,çok açık / beliğ şekilde tasfir ve açıklayıcı cümlelerini , anında hatırlarlar .O meşhur cümleler, aşağı yukarı şöyleydi:

 

“” ASKERİMİZİN gıçındaki dona kadar EMERİKA veriyor, yetmiyor , bir de er’at başına harçlık da veriyor, EMERİKAYA nasıl itiraz edelim ki””  şeklinde idi O CÜMLELER…Ben , yedek subayken // 1982 ağustos- 1983 aralık // genel kurmaydaki birliklerimizin tamamının , bir defada kışlık giysileri , bu kez sözde NATO kapsamında , almanyadan gelmişti.ÖZEL harekat birliğinde ,ara sıra göreve çağrıldığımda görmüştüm bu “” kaliteli” kışlıkları,pek bir ağrıma gitmişti.

İŞTE bütün bu “ askeri natosal” TAŞKALA/ patırtı esnasında ve dahi  kapsamında , dışarıdan bakıldığında adı SEFERBERLİK TETKİK kurulu olan ama gerçekte GLADYO denilen , bir çeşit EMERİKAN askeri provakasyon örgütü, memleketimizdeki yerini alır , silahlı kuvvetlerimiz  bünyesinde.İşte TÜRKEŞ , bu kapsamda , yüzbaşı rütbesinde iken , EMERİKAYA , birkaç tane subay arkadaşı ile birlikte GLADYO eğitimine gönderilir.

İŞİN özü budur arkadaşlar.

Şimdi bu eğitim uyarınca , en azından SENARYOLU olarak, kağıt üzerinde yığınla HARP oyunu çalışması yapılagelmiştir SİLAHLI KUVVETLERİMİZDE.

NERDEN bilebilirdik ki, bu EMERİKAN ürünü harp oyunlarının ,yarın birgün , bir iktidar tarafından ,ORDUYU tek bir mermi atmadan teslim almada KULLANILACAĞINI…

İşte BİZE , “”Silivri”” zındanı KORKUSU  için düzenlenen – ERGENEKON- olmadı BALYOZ davalarında , iddianame olarak düzenlenip , OKUNAN , SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ vay cami bombalayacaklardı, namazdan çıkan topluluğu tarayacaklardı, kitle katliamı yapacaklardı gibi düzmecelerle TÖHMET altında bırakıp, GRİ PROPAGANDA ile toplumun gözünden düşüreceklerini!!!!

 

Tam bir TOPLUM mühendisliği çalışması .

YANARIM , ordumuzdan bir tane YİĞİT çıkıp, kendini feda ederek , bunların soytarılıklarını yüzlerine vuramadı.

EMERİKAYI dünyaya rezil edebilirlerdi , DOMUZLAR KÖRFEZİ rezaleti gibi.

YANARIM ki ne yanarım.

 

Tarihi bilmek , üzerinde yoğunlaşmak,böyle günler içindir.

İşte şimdi , OSMANLININ daşaklarını yalamaya meraklı olanların dikkatine …

   Türkeş ‘in, büyük kızı Prf Umay Günay Hanımefendi’Nil , “TÜRK Tarihi “ isimli, değerli çalışmasına daldım da …

Epeydir aktarmayı düşündüğüm bilgileri, TARİH sırasıyla toparlayıp, sizlere aktarayım dedim.

AMA önce, tarih nedir sorunsalı üzerine , birkaç söz söyleyelim,gerekli görüyoruz…

TARİH özellikle de OSMANLI tarihine bakış, iki türlü yapılagelmektedir topraklarımızda…Birincisi , Osmanlıyı her türlü kötülükten uzak gören ,onu , kainatın sevgili ve özel bir TEŞKİLATLANMASI şeklinde şaşbeş gören ve bunda da ısrar eden OSMANLI LEZBİYENLİĞİ( seviciliği-kutsayıcılığı ) “”dır” benim gözümde.

Bu lezbiyenliğin anlattığı TARİH , gerçekte HALKIN tarihi değildir.CİDDİ düzeyde abartılmış, bir NE İDÜĞÜ meçhûl bir ailenin yani hesapta “ osmanoğullarının” hanedan tarihidir.

ASTI, kesti, öldü,öldürdü,boğdurdu,savaş ilan etti, sefer eyledi vs gibi, GERÇEKLERDEN kopuk , afyon ya da eroinle dumanlanmışların hayal dünyalarına malzeme olacak bir “” anlayış”.

Babam da rahmetli, habire OSMANLI zaferlerini okur, okur,ağlardı. “Yav” derdim , “baba, bizimkilerin hiç yenilgisi yok mu!!!””

ALLAH aşkına…

İlkokula başladığımda ( 1961)  , bir dost gecesinde anlattığı YILDIRIM – TİMUR Ankara savaşını söylerdi.  

Öte yanda da HALKIN gerçek tarihi ile tarihin maddesi ile YANİ kim neden nasıl ne şekilde hareket ediyoru derdedinmiş , değerli ustaların bize aktardığı TARİH:

MUSTAFA AKDAĞ HOCA.

SENCER DİVİTÇİOĞLU HOCA.

İNALCIK HOCA

KARPAT HOCA

ORTAYLI HOCA gibi ,şapkadan”” TARİH”  davşanı çıkarmayan ; hayatında çor çocuğu olmamış DAMAT FERİD paşayı, TORUN TORBA SAHİBİ yaparak ,sırf OSMANLI nın orostopollarını , ATATÜRK nefreti uğruna , VUKUATLI AİLE BİLDİRİM nüfus kaydı SAHTELİĞİNİ , utanmadan makyajlayan,   pek “” derin tarih” dergisi yayımcısı , bay Mustafa armağan gibi OLMAYAN ,ciddi ,aydınlık  hocalarımız sayesinde , öğrenmeye devam ediyoruz.

Gerçekten yanayız ; eroinli-afyonlu- cıgaralı , LEZBİYEN tarih anlayışından yana değiliz.

Bu tür tarih , erkeklerin ELLE yaptıkları ORGAZM tarihçiliğidir de.

HALKIN gerçek tarihinden söz etmemiz gerekir.

BAKIN şimdi , ne idüğü belirsiz OSMANOĞULLARI, memleketin başına ne işler açmış, UMAY HOCA’nın kitabınını , 531. Sayfasından itibaren:

A / 1703-1730 arası , 3. Ahmet…

 Baltacı Mehmet paşa, 1711 PRUT savaşı , lale devri, kara mühendis mektebi, yani, İTÜ nün temeli.

Patrona Halil isyanı, 1730 a doğru , gene Ruslarla savaş.

 

B/  1730-1754 , 1. Mahmud.

 1736 osmanlı-rus savaşı , belgrad anlaşması, 1740 da Fransızlara yeniden verilen kapütülasyonlarla , iç pazarın anasının CİDDİ şekilde düzülmesi .Büyük ve muhteşem Osmanlı , anadoluyu böylesine zykerdi de!!!

BUNLARI yazmaz kolay kolay osm. Lezbiyenleri, 31cileri.

 

C/ 1754-57 3. Osman dönemi, pek ciddi bir hareket yok.

 

D/ 1757-1774 3. Mustaaa dönemi.1768-1774 osmanlı-rus savaşı.1770 de, üstelik de İZMİR ÇEŞME’de , Osmanlı donanması Ruslar tarafında yakılır .Kepazeliğe bak.Elin adamı , kocaaa karadenizi, elini kolunu sallaya,sallaya geçiyor, geliyor, İzmir’de donanmanı yakıp, gidiyor.

ŞİMDİ, Suriye sınırını açtık ya, kerhane kapısı bile ,Suriye sınırımızdan ,eminim daha güvenli ve ciddidir.Bu arada , sürta topçuları,mühendishaneyi bahri hümayûn( deniz harp okulunun çekirdeği) gibi hamleler yapılsa da, padişah , Çeşme’de yakılan DONANMAMIZIN kahrından ölür.Yerine geçen 1. AbdülHamit, temmuz 1774’de, Ruslarla ,bulgaristanın KÜÇÜKKAYNARCA KASABASINDA , aynı adla anılan anlaşmayı imzalar.

BANA göre, ne 1688 pasarofça ne de 1699 KARLOFÇA Osmanlının ,gerileme başlangıcı değildir.

GERÇEK gerileme ve ölüm , KÜÇÜKKAYNARCA’dır.Zira BU anlaşma ile bir başka devlet, imparatorluk içindeki bir halkın korumacılığını ÜSTLENİR yani RUSLAR, ilk kez,Osmanlı halklarından ORTODOKSLARIN kormacılığını üstlenirler; bir başka kepazelik… ADAM ufak ufak, senin devletinin canına okuyor ve sen evet seen bugün bu salaklığı görmeyip, eskinin d.şaklarını yalamaya devam ediyorsun.

 

E/ İran’la , 1746 KASRI ŞİRİN anlaşması.İran savaşlarını bit,ren anlaşma.

 

F / Ruslar , küçükkaynarcadan sonra , bir oldu bittiyle KIRIM ‘ı işgal ederler ve Osmanlının KARADENİZ HAKİMİYETİ  guud bay olur annem annem.

 

G / 1787/1792 , huzurlarınızda gene Osmanlı-rus Avusturya savaşları.1. AbdülHamit 1789’da ölür, 3. Selim tahta çıkar, 1789 fransız ihtilali, Avusturya savaştan çekilir.

1791 Ziştovi anlaşması Avusturya ile 1792 de de Ruslar ile YAŞ anlaşması yapılır. FRANSIZLAR ,kendilerine verilen “” kapütülâsyonlarla” yetinmeyip ,ihtilalden sonra ARNAVUTLUK kıyılarını işgal ederler.

1804’de SIRP isyanı.

1806-12 arasında tekrardan Osmanlı rus savaşları.

1828-29 yine Osmanlı-rus savaşı.

1827’de , bu kez de NAVARİN’de Osmanlı donanması cayır cayır yakılır.

1820 yunan isyanı.

1853-56 KIRIM savaşı.

Hoop , bu kez de 1853’ de, Sinop’ta Ruslar,donanmayı yakarlar.Ulan hiç mi DERS almıyorsunuz.Rus, gelip gidip DONANMAMIZI yakıyor,yok ediyor.

Son olarak , 1877-78 rus harbi, tarihimizde 93 harbi şeklinde yer alan SAVAŞ.

 

Şimdi aritmetik olarak , 1711 Prut savaşıyla başlarsak, 1. Dünya harbine kadar , ANADOLU halkı yani Osmanlının KAN DEPOSU, neredeyse her 20 yılda bir savaşmış, ölmüş, yok olmuş.

HANGİ insan topluluğu buna dayanır!!!

Böylesi  SÜREKLİ bir KAN TÜKETİMİNDEN hangi entelektüel birikim çıkardı ki?????????????

 

HACI hoca takımının bu topraklardaki rezilliğini , bir de bu şekilde görmeye çalışın.

YARIN , işe , OSMANLININ temel devlet kurma yönündeki çalışmalarını irdeleyerek devam edeceğiz.

 

 

 Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

    Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamış..! 
 HABERLER
 
YORUM
YORUM

Tarih : 5.05.2020 0
Devamı...
 
 
GÜNÜN
GEREĞİ ÜZERİNE

Tarih : 13.04.2020
Devamı...
 
 
 
 MAKALELER
 
BOŞLUK
VE ANLAM

Tarih : 4.10.2019 1
Devamı...
 
 
KÜÇÜK İSKENDER
BÜYÜK ŞİİR

Tarih : 8.07.2019 1
Devamı...
 
 
 
 www.huseyinsungur.com
 

 GİYOTİN HAVUZU
 

CEHALET VE
RENKLERİ

Tarih : 6.12.2019 1|
Devamı...

 

KONYA ÜZERİNDEN
NEREYE!

Tarih : 22.10.2019 |
Devamı...

 

ÖLÜ BİR RUH
ÖZGÜR DÜŞÜNCE

Tarih : 8.10.2019 1|
Devamı...

 

ÖLÜ BİR RUH
OTOPSİ DENEMESİ

Tarih : 7.10.2019 2|
Devamı...

 


 
 

 
 
ANASAYFA BİYOGRAFİ SIK KULLANILANLARA EKLE GİZLİLİK İLKELERİ İLETİŞİM


Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..!

HÜSEYİN SUNGUR | Resmi Web Sitesi | huseyinsungur.com © Copyright 2015-2020 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA