ANASAYFA  |  ÖNERİ VE ŞİKAYET  |  İLETİŞİM

BİYOGRAFİ HABERLER MAKALELER GİYOTİN HAVUZU İLETİŞİM
BİR ZİHNİYET MESELESİ OLARAK | HÜSEYİN SUNGUR | Resmi Web Sitesi
  KADROMUZ
 
BİR ZİHNİYET MESELESİ OLARAK

GELECEĞİN İNŞASI VE KOBİLERİMİZ...

 

ANALİTİK düşünce, ülkemiz düşünce/tefekkür hayatında, maalesef, sıklığı,sürekliliği görülebilmiş ZİHİNSEL faaliyetlerimizden değildir.Biz, yazımızda, “meseleye” bu gözle bakmaya çalışacağız.

Ama evvelâ bir gönül borcunu, en azından sözel olarak yerine getirip, Niyazi BERKES , Sabri F. ÜLGENER, Ömer Lütfi BARKAN gibi kendi gökkubbelerinin Süreyyaları’nı , hayırla , saygıyla yâd edelim.   

GELECEĞİN inşası/yapılandırılması meselesi, hangi düzlemde yaşıyorsak yaşayalım, İNSANLIĞIMIZIN biricik ve değiştirilemez yazgısıdır. ZİRA , canlılar dünyasında bir tek İNSANSOYU,yarın(!) öleceğini bilir ve bu uzlaşılmaz gerçek, O’nun mutlaka bir sonraki gün ve günler basamakları için, düşünmesini ,plânlama yapıp,uygulama alanına sokmasını zorunlu kılar.

İnsan, en geniş ufkî ve kozmik ( dikey )  anlamda , bir değerler toplamıdır.Bu toplamın içeriği; inanç-ideoloji-destan/mit-ortak bellek gibi girdilerden oluşur ve insanın ortalama  ZİHİN yapısının  meydana gelmesini sağlar.

Yani insan, bu anlamda, adeta iç içe geçmiş dünyaların (!) zorunlu bir parçasıdır.Burada,tastamam bu noktada, birey ya da öbeklerin , kendi yaşam alanlarında var oluşlarını sürdürmek için neye gereksindiklerini belirlemek, tek başına yeterli değildir.

UZUN vadeli düşünüldüğünde ( düşünülürse) , dünyanın bilmediğimiz bir bölgesinde,kimi insanlar, son derece yoksul ve ümitsizken,dünyanın belirli bir bölgesinde işlerin yolunda gidemeyeceği, büyük bir olasılık dahilindedir.UNUTMAMALIYIZ ki,topluluklar halinde yaşıyoruz ve İPİ, birlikte göğüslemek zorundayız.AKSİ halde, “ o ip”, tek tek boğazımıza düğümlenebilir.ÖTESİNDE, geleceğin dünyasını yapılandırmayı düşünürken , bugün her yerde hazır ve nazır olan “arama motorları,robotlar ve diğer bilgi işlem aygıtlarının”, şimdiye kadar kişisel tercihlerimize bağlı olan “kullanım yetenekleri”,

ZORUNLU olacaktır.ÖYLEYSE bu dünyanın gerçeklerini ve gereklerini,karşılamak için söz konusu yetenekleri,şimdiden geliştirmemiz gerekmektedir.

Bu geliştirme çalışmasının temelini,ZİHİN DİSİPLİNİ veyahut  “DİSİPLİNLİ ZİHNE” (*) özgü düşünme biçimleri oluşturur.

(*) Herhangi bir disipline özgü- fen ,matematik,tarih- bakış açısına sahip zihin.(*)

Her disiplinin, sanat ya da meslek dalının kendine özge bir ( dünyayı) kavrama şekli vardır.Kimi araştırmalara göre,bir disiplinde yetkinleşmenin ortalama süresi, ON yıla kadar uzayabilmektedir.

(( Burada , özel bir zihnî çentik atmak istiyoruz. Maalesef topraklarımızın ortalama yetkinleşme anlayışı, uzun vadede, meyvesini kendi toplayamayacağı işlere, projelere, yatırımlara fazlaca itibar etmemesidir. Bu tavır, topraklarımızın nitelik yücelmesinden ziyade,nicelik birikimine yani yalnızca sayısal toplamın artmasına özen göstermekte olduğunun delilidir.YARINLARIN denetimine,ustalığına bu şekilde varılamaz.

Bu kasabalılık/ rençberlik anlayışının,mutlaka , devletin zorlayıcı ve gönendirici enstrümanları  ile donatılıp,   yarınların selameti açısından, kırılması gerekir.

Örnek: Bir zaman önce düşünülüp,yazılan çizilen ,bir türlü uygulamaya konulmayan, tarım alanlarındaki mini minnacık ekili alanların, hiç olmazsa OTUZ dönüm ortalamasına taşınıp, olası birim randıman kayıplarının önlenmesi hamlesinin, nihayet bugün  , ilgili bakanlık , “”Toprak Reformu Müdürlüğü “” tarafından uygulama sahasına sokulması olan “ TOPLULAŞTIRMA “ projesinin , başarıyla uygulanmakta olduğunu da , bu münasebetle belirtelim. ))

 

Disiplinli zihin,bilgi  ve becerisini geliştirmek için sürekli çalışması gerektiğini bilir , son derece disiplinli hareket eder.En az bir disiplinde ustalaşmış olmayan kişi,başkalarının dümen suyunda gitmeye mahkûmdur.

Çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz.Bilim ve teknolojinin hemen her alandaki baskınlığı çizgisinde, bilginin üretilip , öğrenme ve dağıtılma uygulamasına , adeta sınırsızca ( denetimsiz taşınmakta olduğunu görüyoruz.  

Bu yüksek devinim,beraberinde, ULUSAL sınırları da yok sayabilme görgüsünü , kavrayışını getiriyor.Bu akışkanlık, KÜRESELLEŞME şeklinde tariflenen , paranın ve bilgi teknolojisinin , ticarileşip,yeryüzünde dolaşmasını , kılcal düzeyde de, olanaklı kılıyor.

Bu durumda KOBİLERİMİZ’in , yüksek hacimli şirketlerde görülen , HANTAL yapılara  kıyasla,davranış, karar alıp uygulama basamaklarında, bu devasa , küresel  BİLİŞSELLİĞE uyumlanmaları , şirket içindeki bürokrasinin yüksek hızından dolayı, çok daha  çabuk ve randımanlı olacaktır.

Burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli unsur, söz konusu bir KOBİMİZ’in , uyumlanmayı hedeflediği çok uluslu/ küresel  benzer  bir “KOBİ “ tarafından , yutulabilme riskidir.

Bu disiplinli HIZ,KOBİMİZİ,  sentezci KOBİ ZİHNİYETİ üzerinden hareket ettirerek, yaratıcı ZİHİN durağına getirip , yutulabilme riskine karşı, başta siber güvenlik olmak üzere, değişik teknolojik üstünlükleri , pekalâ üretmesini sağlayabilir.

DAHASI , günümüzde, hiç kimsenin , artık kendi kabuğunda, ilelebet yaşayamayacağını göz önüne alarak , saygılı KOBİ ZİHİN yapısı , bireyler ve öbekler arasındaki farklılıkları görerek, bu unsurları hoşgörü potlacında kıvamlaştırır. 

Herkesin herkesle bağlantılı hale geldiği günümüz dünyasında,hoşgörüsüzlük ve saygısızlık , asla geçerli seçenekler değillerdir.

Buradan yüründüğünde, toplumun ihityaç ve talepleri üzerine , kişisel beklentilerini koymadan, onları aşarak kafa yorup, hizmet etme basamağında , özveriyle savaşacak olanlarımızın  , yarının daha  güzel dünyasının kurucuları olacağından, hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

 Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

    Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamış..! 
 HABERLER
 
YORUM
YORUM

Tarih : 5.05.2020 0
Devamı...
 
 
GÜNÜN
GEREĞİ ÜZERİNE

Tarih : 13.04.2020
Devamı...
 
 
 
 MAKALELER
 
BOŞLUK
VE ANLAM

Tarih : 4.10.2019 1
Devamı...
 
 
KÜÇÜK İSKENDER
BÜYÜK ŞİİR

Tarih : 8.07.2019 1
Devamı...
 
 
 
 www.huseyinsungur.com
 

 GİYOTİN HAVUZU
 

CEHALET VE
RENKLERİ

Tarih : 6.12.2019 1|
Devamı...

 

KONYA ÜZERİNDEN
NEREYE!

Tarih : 22.10.2019 |
Devamı...

 

ÖLÜ BİR RUH
ÖZGÜR DÜŞÜNCE

Tarih : 8.10.2019 1|
Devamı...

 

ÖLÜ BİR RUH
OTOPSİ DENEMESİ

Tarih : 7.10.2019 2|
Devamı...

 


 
 

 
 
ANASAYFA BİYOGRAFİ SIK KULLANILANLARA EKLE GİZLİLİK İLKELERİ İLETİŞİM


Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..!

HÜSEYİN SUNGUR | Resmi Web Sitesi | huseyinsungur.com © Copyright 2015-2020 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA